Opiekun

Dr Mateusz Poradecki

Tytuł magistra filologii polskiej uzyskał w 1999 roku, po ukończeniu studiów polonistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy magisterskiej brzmiał Dwa światy fantastyczne — Tolkien i Sapkowski. Próba porównania. Promotorem był Prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski. W trakcie studiów ukończył Specjalizację Edytorską oraz fakultatywnie uczestniczył także w zajęciach w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Stanisława Łabęckiego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Po zakończeniu studiów prowadził zajęcia w ramach godzin zleconych na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Edytorstwa, z zakresu: typografia, skład komputerowy, edytory tekstowe, informatyka.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymał na podstawie rozprawy zatytułowanej Obraz władzy w polskiej literaturze fantasy na przełomie XX i XXI wieku. Promotorem dysertacji była Prof. dr hab. Barbara Wolska, a publiczna obrona miała miejsce we wrześniu. 2007 roku.

Od 1 lutego 2003 roku był zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze Edytorstwa (początkowo w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski) Wydziału Filologicznego UŁ. W listopadzie 2007 r został zatrudniony w Katedrze Edytorstwa na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z zakresu składu komputerowego oraz autorski wykład: Typografia, realizuje ponadto własne zainteresowania naukowe w ramach zajęć fakultatywnych jak np. Podstawy grafiki wydawniczej oraz z literatury współczesnej. Od października 2008 r. jest opiekunem Koła Naukowego Edytorów założonego przy Katedrze Edytorstwa.

Od 2000 r. jest właścicielem i dyrektorem Wydawnictwa Biblioteka. Współpracuje m.in. z: Wydawnictwem Naukowym PWN, Wydawnictwem Lekarskim PZWL w Warszawie, Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Kreowania Liderów, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Wydawnictwem Expert, Międzynarodową Szkołą Menedżerów w Łodzi, Papier-Service w Łodzi, Teatrem Nowym, Teatrem Jaracza, Wydziałem Filologii Polskiej i Wydziałem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, The British Council w Warszawie, Stowarzyszeniem Polsko–Francuskim Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Kształcenia Menedżerów w Łodzi, Oficyną Naukową w Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, Okręgową Izbą Lekarską, Polska Akademią Rachunkowości.
Jest autorem projektów typograficznych i graficznych ponad 120 książek, współpracował przy wydaniu ponad 200 książek. Zajmuje się także projektowaniem okładek książek (ponad 60 projektów) oraz drukiem reklamowym.Zainteresowania

Literatura fantasy i sf; problematyka władzy, polityki oraz stosunków społecznych i rasowych w literaturze; typografia, wzornictwo wydawnicze; neosurrealizm.


Publikacje

Książki

 1. Mateusz Poradecki, Władza w polskiej literaturze fantasy. Officyna, Łódź 2009.

Artykuły

 1. Mateusz Poradecki, Światy i przyroda w literaturze fantasy — na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego, „Folia Litteraria Polonica”, nr 7/2005, Łódź 2005.
 2. Mateusz Poradecki, Społeczne i rasowe relacje w obliczu wojny w prozie Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego, „Literaturoznawstwo”, Seria I, zeszyt 2, nr 40/2003. Łódź 2003.
 3. Mateusz Poradecki, Świat Tolkiena vs Sapkowskiego, http://www.rapid-finder.com/en/odpgate/1224220/andrzej_sapkowski_zone.html, 2003.

Portfolio


Publikacje w przygotowaniu

 1. Mateusz Poradecki, Nowoczesny cykl wydawniczy. Założenia modelowe. Publikacja ukaże się w drugim tomie serii „Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przybliżony termin wydania: jesień 2010.
 • Spotkania

  Semestr zimowy 2015/2016

  Poniedziałki, 17.30–19.00
  (tydzień B)
  sala -01 (poziom -1), Wydział Filologiczny UŁ
  ul. Pomorska 171/173

  Najbliższe spotkanie wyjątkowo:
  w terenie – "Pozytyvka" o 18:30 w czwartek 17 grudnia

  Dowiedz się więcej o spotkaniach!

 • Polub nas!